netWork danmark

netWork danmarks formål er, at knytte unge, forud for, eller i uddannelse, direkte med professionelle i arbejdslivet - som efterhånden er blevet så komplekst, at det sjældent rækker med gode råd fra mor og far, deres venner, eller for den sags skyld studievejledere eller informations-sites på nettet.

Det vil samtidig give professionelle i arbejdslivet mulighed for at dele deres erfaringer med en eller flere unge, som ligner dem selv som yngre - unge der nu står foran nogle af deres livs største beslutninger. Der er ikke tale om et egentligt mentor-projekt, men alene om lejlighedsvist at give råd, især når en ung står i vigtige valgsituationer.

Vi arbejder derfor på at etablere en meget omfattende platform, hvor unge kan finde professionelle mennesker i arbejdslivet, baseret på, at platformen kan matche personligheder, der ligner hinanden, ud fra en lang række kriterier, og med udgangspunkt i mindst 1000 udførlige 10 min. Portrætprogrammer af mennesker i arbejdslivet, som kan søges og ses på denne platform, og på andre medier. De beskriver ikke kun jobbet, men også deres menneskelige sider; hvordan det virkelige liv kan være på den anden side af uddannelsen.

Unge ville kunne have meget stor gavn af, at skabe en eller flere direkte personlige kontakter til folk, der allerede er i arbejdslivet, indenfor områder den unge forestiller sig måske at udvikle sig indenfor. Særligt hvis det er mennesker hvis baggrund og personlighed den unge kan identificere sig med. En løbende relation, selvom den ikke er forpligtende, vil for den unge kunne bidrage væsentligt til rådgivning om studie og erhvervsrelaterede emner; hvordan man "ser på det" i branchen, relevant uddannelse og retning, specialer, praktikophold, lærepladser - og også praktiske kontakter i den forbindelse. Desuden studieforhold, prioriteringer, relevans af sideløbende studiearbejde og erhverserfaring, netværk i den sammenhæng, samt muligheder og faldgruber i forbindelse med uddannelsesforløbet generelt, og endelig efterfølgende indslusning i arbejdslivet, med alt hvad det indebærer af overvejelser og kontaktnetværk.

Kontakter er relevant, uanset om det drejer sig om at forstå mangfoldigheden af erhvervsuddannelser og deres anvendelighed i virkeligheden, eller inspiration til at specialisere sig i en længere uddannelse med konkret fokus og retning, og efterfølgende emne for afsluttende speciale.

Portrætprogrammerne skal ikke mindst blive til ved, at unge i bl.a. folkeskolens afgangsklasser selv producerer programmer, efter i den reformerede folkeskole at have fulgt undervisning i, hvordan professionelle portrætprogrammer produceres. En del af projektet er derfor et omfattende efferuddannelsesprogram for lærere til afgangsklasser i folkeskolen, og på en række andre institutioner, sådan at udskolingsklasser sættes i stand til at lave involverende portrætprogrammer.

Samtidig skal virksomhederne selv, private såvel som offentlige, bidrage til produktion af portrætprogrammer som, med udgangspunkt i medarbejdernes arbejdsliv, beskriver mennesker i deres virkelige sammenhæng.

Se krav til portrætprogrammer her...

Eksempler på portrætprogrammer:


Sophie - Økonomiansvarlig og køkkenchef


Emil - Selvtændig tømrermester